předchozí stránka následující stránka homepage

Proč Garmin Lifetime?

Průzkumy dokazují, že nejdůležitější součástí GPS navigací jsou navigační mapy. Kvalita výpočtu trasy, spolehlivost i možnost úspěšně vyhledat cíl, přímo úměrně závisí na kvalitě a aktuálnosti navigačních map. Investice do aktualizace mapových podkladů navigace mohou v průběhu životnosti překročit pořizovací cenu samotného přístroje. Garmin Lifetime poskytuje bezplatný  přístup ke všem aktualizacím vydaným pro danou navigaci. I v případě, že po třech, pěti nebo deseti letech budete navigaci série Garmin Lifetime prodávat, bude její cena vyšší než u běžně dostupných navigací.

Ostatní produkty Garmin Lifetime?

Produktová řada Garmin Lifetime zahrnuje mimo automobilových a motocyklových GPS přístrojů také golfové GPS hodinky a navigace s bezplatnou  aktualizací golfových hřišť – Garmin Lifetime Golf.