předchozí stránka následující stránka homepage

Aktivace Garmin Lifetime Europe

Co potřebujete k aktivaci služby Lifetime Europe?

  • GPS navigaci Garmin s předinstalovanou mapou CityNavigator® Europe
  • kartu s klíčem služby nüMaps Lifetime™ Europe (u vybraných přístrojů již předregistrováno)
  • internetové připojení
  • USB kabel

Postup aktivace služeb Lifetime Europe

  • před samotnou registrací připojte vaši navigaci Garmin USB kabelem k vašemu PC

Vytvořte si váš osobní účet na my.garmin.com

  • otevřete webovou stránku my.garmin.com a založte si svůj osobní účet. Důležité upozornění - dbejte na to, aby vaše e-mailové spojení, které uvedete při registraci, bylo správně vyplněno. Jeho prostřednictvím budete informováni o nových aktualizacích map.

Zaregistrujte si vaši navigaci s předinstalovanou mapou CityNavigator® Europe ve vašem myGarmin účtu

  • v záložce „Moje produkty“ proveďte v odkazu „Registrovat“ vlastní registraci zařízení podle pokynů registračního formuláře.

Aktivujte si službu nüMaps Lifetime™

  • toto provedete na stránkách www.garmin.com/activatenumaps zadáním uživatelského jména a hesla z vašeho osobního účtu na myGarmin a zadáním klíče produktu, který naleznete na zadní straně kartičky nüMaps Lifetime™ po setření krycí ochranné vrstvy (vedle zelené šipky s označením „Product Key“).

Stažení aktuálních map

  • po správném provedení všech předchozích kroků došlo k aktivaci služby nüMaps Lifetime™ (tato informace se objeví ve vašem osobním účtu na my.garmin.com v záložce „Moje mapy“, v odkazu „Stažené mapy“) a spustí se stahování nejnovějších map do PC a navigačního přístroje. Postup pro aktualizaci map Evropy naleznete na této webové stránce v odkazu „Aktualizace“.

Důležité upozornění – nebudete-li mít vaši navigaci správně propojenu s PC, nebo navigace již bude obsahovat nejnovější mapu CityNavigator® Europe, pak se u služby nüMaps Lifetime™ provede pouze registrace. O tomto budete informováni ve vašem osobním účtu na my.garmin.com na úvodní stránce, v odkazu „Domů“.

Poznámka - další informace o aktivaci služby Lifetime nebo o aktualizaci mapy CityNavigator® naleznete na webu www.garmin.cz v sekci Podpora.